PsychoLOG-IN s.r.o.

Tibora Andrašovana 46
974 00 Banská Bystrica
Firemný telefón: +421 484 204 968
IČO: 45284245
DIČ: 2022940766Informácie o ordinácii PsychoLOG-IN s.r.o.

Ambulancia klinickej psychológie, Banská Bystrica

psycholog-b-b.sk

 

PsychoLOG-IN je klinicko-psychologickým pracoviskom, ktoré poskytuje psychologickú starostlivosť deťom aj dospelým. Tím psychológov pracujúcich pre svojich klientov poskytovanie svojich služieb založilo na základných pilieroch: odbornosť, skúsenosť, ústretovosť, slušnosť a progres.

Pracovisko pod názvom PsychoLOG-IN vzniklo na začiatku roka 2017 a výkony v našej ambulancii sú hradené všetkými troma zdravotnými poisťovňami (Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera, Union).

Sídlo nášho pracoviska je moderný polyfunkčný Dom MOYSES na ulici Tibora Andrašovana č. 46 (mestská časť Belveder) v Banskej Bystrici, ktorý sa stal stavbou roka 2010. Výhodou pre našich klientov nie sú len moderné a veľmi príjemné priestory nášho sídla, ale zároveň aj bezplatné parkovanie v areáli Domu MOYSES.

 

PONÚKANÉ PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY:

 • PSYCHODIAGNOSTIKA
 • PSYCHOLOGICKÁ POSUDKOVÁ ČINNOSŤ
 • PSYCHOTERAPIA
 • PORADENSTVO

Kontaktné osoby

Mgr. František Nociar

t.č.: 0907 852 507

 

Mgr. Jana Kucbel Šalapková

t.č.: 0915 258 081

 

Mgr. Matúš Kucbel

t.č.: 0915 031 563

 

       

Cena za služby PsychoLOG-IN s.r.o.

Psychologická ambulancia má uzavretý zmluvný vzťah s poisťovňami: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a Union. Preto úkony zo zdravotnej indikácie hradí pacientom zmluvná zdravotná poisťovňa. Výkony mimo zdravotnej indikácie alebo na iné ako zdravotné účely sú spoplatnené:

 

PSYCHODIAGNOSTIKA

 • Psychodiagnostické posúdenie psychického stavu 40 € / cca 2 hod. 
 • Neuro/biofeedback psychodiagnostika *20 € / hod. 
 • Psychologické vyšetrenie pre Sociálnu poisťovňu *50€ 
 • Dopravno-psychologické vyšetrenie vodičov *50€ 
 • Psychologické vyšetrenie pre prácu v SBS *60€ 
 • Psychologické vyšetrenie pre zbrojný preukaz *80€ 
 • Vyšetrenie pracovnej spôsobilosti *30 € / hod. 
 • Vyšetrenie vodiča po odobratí vodičského preukazu, na žiadosť polície *80 € 
 • Doplnkové vyšetrenie v vyšetreniu vodiča, retest *25 € 
 • Vyšetrenie inštruktora autoškoly *70 €

 

PORADENSTVO

 • Individuálne poradenstvo *30 € / hod. 
 • Párové poradenstvo *40 € / hod. 
 • Odborné poradenstvo pre vodičov v súvislosti s alkoholom *250 € / kurz

 

TERAPIA

 • Individuálna terapia 30 € / hod.
 • Párová psychoterapia 40 € / hod.
 • Rodinná psychoterapia 60 € / 90 min.
 • Nácvik relaxácie, relaxácia individuálna 10 € / hod.
 • Nácvik relaxácie, relaxácia skupinová 8 € / hod./ účastník
 • Skupinová terapia 8 € / hod.
 • Neuro/biofeedback assesment *20 €
 • Neuro/biofeedback terapia 15 € / hod.
 • Relaxačné cvičenia biofeedback terapie 15 € / hod.

 

INÉ POPLATKY

 • Poskytnutie služieb mimo ordinačných hodín 10 € príplatok
 • Vypracovanie písomnej správy na žiadosť pacienta/inštitúcie 15 €
 • Úhrada nákladov poskytovateľa na činnosti, ktoré nie sú zdravotnou starostlivosťou 5 € 

 

* Výkony s uvedeným symbolom nie sú hradené zdravotnou poisťovňou.

Kde nás nájdete?